Search

Contact us

Biblioteket är ett referensbibliotek och ingår i Värmlands Museums samlingar, vilket innebär att du inte får låna hem böcker, men du är välkommen att läsa dem på plats i vårt trivsamma bibliotek. I biblioteket finns fem läs- och forskarplatser. Besök bokar du hos Linda Höglund, arkivarie, via e-post eller telefon.


Vi vill gärna få respons från dig vad gäller våra tjänster. Om du vill skicka kommentarer eller synpunkter kan du använda formuläret nedan.

Du kan även kontakta oss via e-post, telefon eller brev:

E-post:

linda.hoglund@varmlandsmuseum.se

Adress:

Värmlands Museum

Box 335

651 08 Karlstad

Telefon: 054 - 701 19 00


 

 

Feedback to the library

Send a message to the library
Mandatory field

Language

bpub-footer-filler

Värmlands Museum

Besöksadress: Sandgrundsudden, Karlstad
Tel 054-701 19 00
e-post: linda.hoglund@varmlandsmuseum.se